Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Φυσική-Ελεγχόμενη Γονιμοποίηση Βασιλισσών (vd)

Δρ. Φανή Χατζήνα 
Τμήμα Μελισσοκομίας- ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Στα πλαίσια του προγράμματος "Διάσωση, Βελτίωση και Διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσμών μελισσών – ‘ΧΑΡΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑ’ - Ο χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση της Μακεδονικής, Κεκρόπιας και Κρητικής μέλισσας μέσω φυσικής και τεχνητής γονιμοποίησης- η δημιουργία της βάσης για το Εθνικό πρόγραμμα διατήρησης και βελτίωσης ελληνικών πληθυσμών μελισσών", δημιουργήθηκε και ξεκίνησε τη λειρουργία του το Τρένο των παρθένων βασιλισσών, μία πρωτοπωριακή μέθοδο για ελεγχόμενες συζεύξειες των βασιλισσών μελισσών.
Το ΤΠΒ αποτελείται από μία εγκατάσταση των κυψελιδίων σύζευξης και των αναπαραγωγικών μελισσιών σε σταθερές θέσεις πάνω σε τροχιές και μέσα σε σκοτεινό και κρύο χώρο. Έτσι ώστε κάθε φορά που τα σμήνη μεταφέρονται στο ύπαιθρο να βρίσκονται πάντα στη ίδια θέση, απόσταση και κατεύθυνση. Η εγκατάσταση μεταφέρεται στο ύπαιθρο για τη σύζευξη των βασιλισσών αργά το απόγευμα έτσι ώστε να μην υπάρχουν άλλοι διαθέσιμοι κηφήνες εκτός από τους επιλεγμένους. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται μόνο στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή και αποτελεί καινοτομία στον τομέα της αναπαραγωγής των μελισσών, δίνοντας τη δυνατότητα για ελεύθερη αλλά ελεγχόμενη σύζευξη με τα καλύτερα αποτελέσματα και την αποφυγή όλων των προβλημάτων της σπερματέγχυσης.

Δρ. Φανή Χατζήνα 
Τμήμα Μελισσοκομίας- ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

BINTEO To τρένο των παρθένων Βασιλισσών


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...